दलाई लामा इंस्टिट्यूट ऑफ हायर स्टडीज (दलाई लामा उच्च अध्ययन संस्थान) उद्घाटन समारोह - बेंगलुरू, कर्नाटक, भारत - दिसंबर १४, २०१६

खोजें